خانعلی‌زاده: تفکیک محل درآمد رسانه‌ملی از دولت یکی از الزامات دوره جدید صدا و سیماست / مدیران رسانه ملی به شبکه‌های استانی به چشم توریسم تلویزیونی نگاه می‌کنند
صداوسیما از نگاه مدیران رسانه ۶|
فعال رسانه‌ای و برنامه‌ساز تلویزیونی با انتقاد از رویه‌ی شبکه‌های استانی در دوره‌ی گذشته اظهار داشت: رسانه محلی قرار نیست بازنمایی محل، برای فضای ملی باشد، قرار است بازنمایی محل برای محل باشد. اخباری که ...
ارسال نظرات
آخرین اخبار