سیف: ۶۰ سال است بین برنامه‌های ۵ ساله و بودجه سالانه ارتباطی وجود ندارد / عدم استقراض از بانک مرکزی حُسن بودجه ۱۴۰۱
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
استاد اقتصاد گفت: از ویژگی های بودجه ۱۴۰۱ آن است که رقم آشکاری برای استقراض از بانک مرکزی در آن نیست. این یعنی ظاهر بودجه لزوم چاپ پول جدید را نشان نمی‌دهد. اما در عین حال، کسری بودجه عملیاتی که دخل و خرج جاری دولت را نشان می‌دهد، قابل توجه است.
ارسال نظرات
captcha
آخرین اخبار