جنگ سرد در آسیای مرکزی؛ ۳ جنبه اصلی بحران جاری در قزاقستان
بحران فعلی در قزاقستان، جدای از اینکه از ریشه‌های داخلی برخوردار است، تا حد زیادی به یکی از نقاط اصطکاک و تنش میان قدرت‌های بزرگ جهانی نیز تبدیل شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار