سردار حاجی‌زاده مطرح کرد: جزئیات جلسه مهم فرماندهان سپاه با روحانی در حضور حاج قاسم
... بله، عین جمله حاج قاسم این بود که گفت: آقای روحانی! می‌خواهی مسیر احمدی‌نژاد را بروی؟ تو هم می‌خواهی مثل او بشوی؟ بیا دست به دست هم دهیم کشور را درست کنیم. برای چه خودزنی می‌کنی؟ برای چه هر روز به خودمان حمله می‌کنی؟
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار