کاهش ۱۶۴ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه ۱۴۰۱ / دولت باید حساب‌ها را رصد و فرار مالیاتی را شناسایی کند
گزارش| نشست بررسی بودجه ۱۴۰۱؛
معاون امور حقوقی و مجلس وزارت اقتصاد گفت: یکی از اهداف دولت در بودجه ۱۴۰۱، عدالت محوری است که بتواند گروه‌های مختلف جامعه را مورد حمایت درست قرار دهد و از خلق پول بدون پشتیبانی که به گروه‌های پایین جامعه آسیب می‌زند، جلوگیری کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار