اقدامات مهم دولت رئیسی برای رشد اقتصاد
یکی از مهم‌ترین اقداماتی که دولت رئیسی در این مدت کم انجام داد جلوگیری از چاپ پول جهت جبران کسری بودجه بود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار