برچسب ها - قیمت طلا
برچسب ها
برچسب :

قیمت طلا

هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۱۹،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۸ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۲ درصدی به ۱،۳۱۶،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و شانزده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۲۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۳۰۴،۲۰۰ (یک میلیون و سیصد و چهار هزار و دویست) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۷ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۱۶ درصدی به ۱،۳۱۹،۶۰۰ (یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۹۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۵ دسامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۳.۳۱ درصدی به ۱،۳۰۲،۱۰۰ (یک میلیون و سیصد و دو هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۶۱،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و یک هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۴ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۵۸،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۱۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۰۱ دسامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۴۷ درصدی به ۱،۲۵۱،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۳۰ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۸۷ درصدی به ۱،۲۶۹،۵۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و پانصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۴۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۹


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۴۲ درصدی به ۱،۲۵۸،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و هشت هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۸۰۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۰۷ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۸ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۲۱ درصدی به ۱،۲۵۳،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۹۰۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۷


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۳،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و سه هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۷ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۳ درصدی به ۱،۲۵۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۶۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۵۱،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۰۳ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۱.۳۲ درصدی به ۱،۲۳۴،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و چهار هزار و هفتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۹۲۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۳۹،۷۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و نه هزار و هفتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۰۲ آذر ۱۴۰۰ مصادف با ۲۳ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۰.۹۱ درصدی به ۱،۲۵۱،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۸۹۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۰۲


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۴۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل هزار و چهارصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۳۰ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۱ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۲۷ درصدی به ۱،۲۳۷،۰۰۰ (یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۸۵۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۳۰


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۵۰،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷۸ درصدی به ۱،۲۴۰،۴۰۰ (یک میلیون و دویست و چهل هزار و چهارصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۸۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۹


امروز در بازار‌های جهانی قیمت طلا در لحظه انتشار خبر به دلیل رشد تقاضا ۴.۵ دلار افزایش یافت.
کد خبر: ۹۷۸۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۸


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۰،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت هزار و یکصد) تومان رسیده بود، امروز - چهارشنبه ۲۶ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۷ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۴۶ درصدی به ۱،۲۵۴،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و پنجاه و چهار هزار و سیصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۷۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۶


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۶۹،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - سه شنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۶ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۷۶ درصدی به ۱،۲۶۰،۱۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت هزار و یکصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۷۴۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۵


به دنبال ارزیابی سرمایه گذاران از واکنش احتمالی فدرال رزرو به انتظارات تورمی بالا، قیمت طلا در بازار‌های جهانی کاهش یافت، اما کاهش سوددهی اوراق قرضه آمریکا مانع از افت بیشتر قیمت‌ها شد.
کد خبر: ۹۷۷۳۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۲ روز پیش تا ۱،۲۷۶،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد) تومان رسیده بود، امروز - دوشنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۵ نوامبر ۲۰۲۱ - با کاهش ۰.۵۵ درصدی به ۱،۲۶۹،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و نه هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۷۱۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۴


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۶۳،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و هشتصد) تومان رسیده بود، امروز - یکشنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۴ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۱.۰۲ درصدی به ۱،۲۷۶،۹۰۰ (یک میلیون و دویست و هفتاد و شش هزار و نهصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۶۹۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۳


هر گرم طلا ۱۸ عیار که ۳ روز پیش تا ۱،۲۳۰،۳۰۰ (یک میلیون و دویست و سی هزار و سیصد) تومان رسیده بود، امروز - شنبه ۲۲ آبان ۱۴۰۰ مصادف با ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱ - با رشد ۲.۶۵ درصدی به ۱،۲۶۳،۸۰۰ (یک میلیون و دویست و شصت و سه هزار و هشتصد) تومان رسید.
کد خبر: ۹۷۶۶۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۸/۲۲


پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار