رئیسی: «جهادتبیین» یعنی نگارشی که دشمن را افشا کند / روشنفکر حقیقی کسی است که پیش از همه جامعه را ببیند و هشدار دهد
در آئین جایزه جهانی کتاب سال
رئیس جمهور گفت: جهاد تبیین یعنی آن نوع نگارش و پژوهشی که دشمن را مقابل خود ببیند. نویسندگان باید با کسانی که روایت جمهوری اسلامی و روایت مجاهدانش را مکتوم می‌خواهند، مقابله کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار