کارگردان «تگزاس» سراغ «بخارست» می‌رود
با موافقت سازمان سینمایی؛
شورای صدور پروانه ساخت سینمایی در ۲ جلسه اخیر با ساخت چهار فیلمنامه سینمایی موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار