بررسی مصوبه «جهش تولید دانش‌بنیان» در مراحل پایانی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
محمدرضا پورابراهیمی با اشاره اقدام مجلس برای تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: مراحل نهایی این قانون در بین مجلس و شورای نگهبان دارد به پایان می‌رسد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار