ناراحتی واگذارکنندگان تسهیلات کلان از افشای نام بدهکاران
در حالی که عموم مردم از افشای فهرست بدهکاران بانکی خشنود هستند، یک جریان سیاسی است که از این موضوع ابراز نارضایتی کرده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار