المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می‌شود
مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر:
مدیر کل دانشجویان شاهد و ایثارگر سازمان امور دانشجویان گفت: المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریور ماه سال جاری برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار