ایران شریک قابل اعتمادی برای قاره آفریقاست
رئیسی در گفتگو با رئیس‌جمهور سنگال:
آیت الله رئیسی توجه به قاره آفریقا را یکی از محور‌های اصلی سیاست خارجی ایران خواند و افزود: ایران شریک قابل اعتمادی برای قاره آفریقاست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار