ادامه حضور در NPT مجوز ترور دانشمندان است!
یادداشت روز کیهان/
نکات مستندی را که در پی آمده است، با دقت مطالعه کنید و سپس خودتان قضاوت کنید که آیا خروج ایران از «پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، NPT» تنها راه پیش روی کشورمان نیست؟!
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار