رئیس جمهور از شرکت دانش‌بنیان صنایع هواپیماسازی ایران بازدید کرد
در ادامه برنامه‌های بیست و پنجمین سفر استانی به اصفهان؛
رئیس جمهور از بخش‌های مختلف شرکت دانش‌بنیان صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) دیدن کرد و در جریان جزئیات فعالیت‌ها و تولیدات این شرکت قرار گرفت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار