سازمان ملل با تعیین گزارشگر ویژه وضع حقوق بشر آمریکا را بررسی کند
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس:
نگاهداری با بیان اینکه مجامع بین المللی در پیگیری بسیاری از مسایل تابع تجویزات مغرضانه قدرت‌های بزرگ هستند، گفت: سازمان ملل با استقلال عمل در تعیین گزارشگر ویژه برای ارائه گزارش سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در آمریکا، اقدام کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار