روسیه با کنار زدن عربستان، بزرگترین تامین کننده نفت خام چین شد
رویترز:
روسیه با افزایش صادرات و فروش نفت خام خود به چین توانسته جایگزین عربستان به عنوان بزرگترین تامین کننده نفت خام چین شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار