موافقت مجلس با کلیات طرح تغییر تاریخ سال مالی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز خود با کلیات طرح تغییر تاریخ سال مالی موافقت کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار