تصویب طرح ضد ایرانی در کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا
کمیته منتخب امور اطلاعاتی سنا طرحی را به بهانه محافظت از آمریکا را تصویب کرده که هدف آن مقابله با کشور‌های غیردوست با آمریکا از جمله ایران اعلام شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار