اسماعیل چمنی به‌عنوان سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، اسماعیل چمنی به‌عنوان سرپرست دانشگاه محقق اردبیلی منصوب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار