دعوت تشکل‌های دانشجویی کرمانشاه برای حضور رئیس جمهور در دانشگاه رازی
در نامه‌ای مطرح شد
۶ تشکل دانشجویی استان کرمانشاه طی نامه‌ای از رئیس جمهور درخواست کردند که در سفر به این استان در دانشگاه رازی کرمانشاه حاضر و نشستی صمیمانه با دانشجویان داشته باشند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار