اعلام جزئیات بسته حمایتی از مستأجران
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیات مصوبه دولت در حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار