احتمال گشایش کنسولگری ایران در ارمنستان
یک مقام دولت ارمنستان خبر داد؛
یک مقام دولت ارمنستان از احتمال گشایش کنسولگری ایران در شهر «کوپان» مرکز استان «سیونیک جنوبی» خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار