انگشت سربازان مقاومت روی ماشه است
پیام نیرو‌های مقاومت به نصرالله:
پس از درخواست دبیر کل حزب الله بر لزوم آمادگی نیرو‌های مقاومت، این نیرو‌ها تأکید کردند که گوش به فرمان وی هستند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار