سردار همدانی دهه‌ها حافظ امنیت و اقتدار ایران و ایرانی بوده است
امیرعبداللهیان:
وزیر امور خارجه با بیان این‌که سردار همدانی، دهه‌ها حافظ امنیت و اقتدار ایران و ایرانی بوده، عنوان کرد: او در کنار سردار دل‌ها عزت آفرید و در ایران و منطقه تولید و باز تولید قدرت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار