از تیتر «اروپا کنار ایران» تا رونویسی از سناریوی فشار اروپا
رونویسی روزنامه زنجیره‌ای اعتماد از روی سناریوی ضد ایرانی آمریکا و تروئیکای اروپایی در مذاکرات، همچنان ادامه دارد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار