معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد باید مشروط و محدود باشند/ ضعف در تحقق اهداف
در نشست «الزامات جذب سرمایه در مناطق آزاد» مطرح شد؛
در نشست «الزامات جذب سرمایه در مناطق آزاد» به نکاتی از جمله اثرگذاری محدود معافیت‌ها در جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد، مبهم بودن جایگاه مناطق آزاد در نقشه کلان اقتصاد کشور و ضعف مناطق در تحقق اهداف اشاره شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار