بازدید از موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس با حضور دانشجویان علوم پزشکی بوشهر
به همت بسیج دانشجویی علوم پزشکی بوشهر؛
روز گذشته به همت هسته پژوهشی دریا بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بازدید از موزه تاریخ پزشکی خلیج فارس با حضور دانشجویان این دانشگاه برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار