پردیس تخصصی فناوری و نوآوری مواد و انرژی در پژوهشگاه مواد و انرژی راه‌اندازی می‌شود
با همکاری پارک علم و فناوری البرز؛
معاونت فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با راه‌اندازی پردیس تخصصی فناوری و نوآوری مواد و انرژی در پژوهشگاه مواد و انرژی و با همکاری پارک علم و فناوری استان البرز موافقت کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار