بانک‌ها سرمایه‌ای برای اعطای وام خرد ندارند/ افزایش سرمایه تنها راهکار است
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: افزایش سرمایه بانک‌ها راهکار خوبی برای اعطای وام خرد به مردم است لذا دولت باید سیاست‌هایی اتخاذ کند که منجر به افزایش سرمایه بانک‌ها شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار