نوادگان شما حتماً برای این تیتر‌ها شرمنده می‌شوند
سردبیر یک روزنامه زنجیره‌ای می‌گوید؛ نوادگان‌مان از ما به عنوان «سلسله مذاکره‌کنندگان بی‌حاصل» یاد خواهند کرد.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار