تمهیدات دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات برای استقبال از سال تحصیلی جدید
مدیرکل عمرانی، خدمات و نگهداری دانشگاه آزاد از جزئیات آماده‌سازی منظر و بهبود فضای سبز دانشگاهی و تکمیل پروژه‌های عمرانی با کاربری آموزشی تحقیقاتی، به منظور استقبال از سال تحصیلی جدید خبر داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار