معاون علمی فناوری رئیس جمهور استعفا کرد
سورنا ستاری معاون علمی فناوری رئیس جمهور پنجشنبه گذشته از سمت خود استعفا کرد.
منبع: فارس
ارسال نظرات
آخرین اخبار