طرح «S» موفق خواهد شد؟
نگاهی به مناقشه گازی و چالش ترسیم مرز‌های دریایی میان لبنان و رژیم صهیونیستی؛
دبیر کل حزب‌الله لبنان در سخنرانی‌های اخیر خود معادله جدید تا بازه زمانی ماه جاری (سپتامبر) در زمینه ترسیم مرز‌های دریایی با رژیم صهیونیستی را پیش کشید؛ اینکه اگر لبنانی‌ها از منافع منابع گازی میدان کاریش بهره‌مند نشوند پس از این مهلت دیگران (اسرائیل) هم حق بهره‌برداری از آن را نخواهند داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار