تصویب آیین‌نامه واگذاری زمین ۲۰۰ متری به خانوارهای داری ۳ فرزند
هیئت وزیران آیین نامه اجرایی مربوط به تخصیص زمین و مسکن پس از تولد فرزند سوم را تصویب کرد. بر این اساس به خانوار‌های دارای ۳ فرزند ۲۰۰ متر زمین واگذار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار