تصویب الحاق ۴ منطقه اوکراین از سوی دومای روسیه
مجلس دومای روسیه امروز معاهدات مربوط به پذیرش لوهانسک، زاپوریژیا، دونتسک و خرسون به خاک فدراسیون روسیه را تصویب کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار