لگد آشوبگران به صنعت گردشگری کشور / چگونه اغتشاشات جذب گردشگر را کاهش داد؟
دانشجو گزارش می‌دهد؛
صنعت گردشگری بسیار آسیب پذیر است و در شرایطی که احتمال گسترش ناامنی و آشوب در کشور وجود داشته باشد آسیب می‌بیند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار