جانسون از رقابت برای تصدی پست نخست وزیری انصراف داد
بوریس جانسون اعلام کرد که از رقابت برای رهبری حزب محافظه کار و تصدی پست نخست وزیری انگلیس انصراف داد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار