مراسم پایان دوران ریاست جمهوری میشل عون آغاز شد
مراسم پایان دوران ریاست جمهوری میشل عون از دقایقی پیش در کاخ ریاست جمهوری لبنان در بیروت آغاز شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار