مدیران در اجرای طرح‌های سیل زدگان وقفه ایجاد نکنند
استاندار یزد:
استاندار یزد گفت: اجازه نخواهیم داد به خاطر تعلل و کوتاهی دستگاه، مدیر یا کارشناس در اجرای طرح‌های مناطق سیل زده، جان مردم به خطر بیفتد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار