جنگ پیرمرد‌ها بر سر تصاحب قدرت در آمریکا
رقابت برای رسیدن به دفتر بیضی کاخ سفید در سال ۲۰۲۴، شاید برای جوان‌ها قلمرویی ناشناخته باشد، اما برخی پیرمرد‌ها باوجود گاف، لکنت و سوتی همچنان سودای قدرت دارند!
ارسال نظرات
آخرین اخبار