فراخوان همایش ملی تقریب مذاهب اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی
فراخوان اولین همایش ملی؛ تقریب مذاهب اسلامی و تمدن سازی نوین اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی اعلام شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار