سمینار علمی صنایع شیمیایی و توسعه پایدار در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود
۲۵ آبان؛
سیمنار علمی «شیمی و صنایع شیمیایی در فرایند توسعه» در ۲۵ آبان و به صورت برخط در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار