دانشجویان بجنوردی در کرسی آزاداندیشی «چه باید کرد» شرکت می‌کنند
امروز، ۲ آذر؛
کرسی آزاداندیشی با عنوان «چه باید کرد» و با هدف بررسی نقش مجلس و دانشگاه در حل مسائل کشور امروز، دوم آذر برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار