نتانیاهو با سفیر آمریکا در اراضی اشغالی دیدار کرد
در کشاکش تشکیل کابینه جدید؛
در شرایطی که حزب لیکود اخیرا خواستار تمدید مهلت تشکیل کابینه جدید شده است، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه با سفیر آمریکا در اراضی اشغالی دیدار کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار