نیکزاد: جنبش دانشجویی ذاتا یک جنبش ضد استعماری بوده، هست و خواهدبود
در صحن علنی مجلس؛
نائب رئیس مجلس گفت: جنبش دانشجویی ما ذاتا جنبش ضد استعماری برای مقابله با استکبار جهانی به ویژه آمریکای جهان خوار بوده، هست و خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار