«مشارکت سیاسی در جهان متحول» در بازار کتاب ایران
کتابِ «مشارکت سیاسی در جهان متحول» که حاصل پژوهش‌های «یانیس تئوچاریس» و «یان فان دِت» دو تن از اساتید سرشناس علوم سیاسی در دانشگاه مانهایم آلمان است، با ترجمه بهجت عباسی منتشر شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار