بهادری‌جهرمی: انگلیس از اعمال خشونت علیه شهروندانش خودداری کند
سخنگوی دولت گفت: ما با دقت رفتارنظام پادشاهی انگلیس با مردمی که نگران زمستان سخت و خشمگین از سیاست ریاضت اقتصادی، تبعیض و نابرابری هستند را زیر نظر داریم. آن‌ها باید از اعمال خشونت بیشتر علیه شهروندان این کشور خودداری کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار