شرق آسیا؛ اولویت اصلی سیاست خارجی آمریکا / نتوانستیم از فرصت‌های پیشنهادی چینی‌ها به خوبی استفاده کنیم + فیلم
خورسند در گفتگو با دانشجو:
کارشناس مسائل اوراسیا گفت:غرب آسیا مهم‌ترین اولویت سیاست خارجی امریکا بود، اما درحال حاضر اولویت سیاست خارجی آمریکا شرق آسیاست.
ارسال نظرات
آخرین اخبار