بازدید وزیر نیرو از پروژه‌های جهاد آبرسانی خراسان جنوبی
وزیر نیرو در جریان سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی از پروژه آبرسانی به خونیک چهارتنگ بازدید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار